Saif

Saif

‏‏ ولدت وحيداً وستعيش وحيداً وستموت وحيداً.. فمآلك ومآل النآس؟؟ 🍂😑 ‎#خيبة 💔

تابِع
2 متابِعون
| 4 متابَعون