Image title


Ang mga legal na teksto at ang Sahaabah ay nagsasabi na ang pag-aasawa ay isa sa mga dahilan sa pagkamit ng pamumuhay at kayamanan.1- Ang sabi ni Allaah (interpretasyon ng kahulugan): "At tanggihan ang mga araw mo at ang matuwid ng iyong mga tagapaglingkod at iyong mga ina, kung sila ay mahirap, ang Allah ay magpapalaki sa kanila mula sa Kanyang biyaya.

Sinabi ni Saadi:

"Sinabi ng Allaah (interpretasyon ng kahulugan):" Kung sila ay mahirap, "ibig sabihin, mga asawa at mga asawa.

Na kung saan siya urged mag-asawa, at ipinangako ang kasal mayaman pagkatapos ng kahirapan.

(Malawak ang Diyos) maraming mahusay, mahusay na kredito. (Alam) na nararapat sa kanyang relihiyon at sekular na karapat-dapat o isa sa mga hindi karapat-dapat, at ibigay ang lahat ng kanyang natutunan at hiniling ang kanyang pamamahala "

Kasal sa Islam / Fahd Abdullah Al Zamam Al Mousa