Image title
Kagandahan / Fahad Al Zamam Al Mousa
Image title
Kagandahan / Fahad Al Zamam Al Mousa


Ang Pitong Batas ng Kaligayahan Ang Prinsipe ng Matatapat na si Ali bin Abi Talib

1 - Huwag mapoot ang sinuman kahit gaano ka kasalanan.

2. Huwag mag-alala tungkol sa mga alalahanin.

3 - Live sa pagiging simple kahit gaano ang iyong negosyo.

4 - Maghintay ng mabuti, gayunpaman magkano pumutok.

5 - Magbigay ng maraming kahit na ito ay haraam.

6 - Smile kahit na ang puso dripping dugo.

7 - Huwag matakpan ang iyong panalangin para sa iyong kapatid

 

* Wala sa kalikasan ang nabubuhay para sa sarili nito *

• Ang ilog ay hindi umiinom ng tubig.

• Puno ay hindi kumain ng prutas

• Ang sikat ng araw ay hindi lumiwanag para sa sarili nito •

• Ang bulaklak ay hindi nagmamalasakit sa sarili nito •

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

"Mabuhay tayo para sa isa't isa"

Maaari kaming maging kapaki-pakinabang sa ilan at hindi maging dahilan para sa paghihirap ng bawat isa

* Kung hindi ka makinabang hindi nasaktan *

🦋 Nangako ang Diyos sa iyo ng magandang pagkakataon