Image title


الذكر : سبعة انواع وهي /

ذكر العينين : البكاء                ذكر الاذنين: الإصغاء 

ذكر اللسان : الثناء                 ذكر اليدين :  العطاء 

ذكر القدمين:الوفاء           ذكر الروح: الخوف والرجاء

ذكر القلب : التسليم والرضاء  .

اعداد/ فهد الزمام الموسى